ID: 3109391

Müüa äripind, 870 m²

Korruseid: 2
Tube: 20
Seisukord: Vajab san. remonti
Üldpind m²: 870 m²
Krundi pind: 1658 m²
Hind alates: 295 000 EUR
EUR/m²: 339.08 EUR/m²

Info

Pärnumaa, Pärnu, Pärnu linn, Kesklinn, Laatsareti tn // Riia mnt, Laatsareti tn/Riia mnt, kogupind 870 m², krunt 1 658 m², 20 tuba, kinnistu, kivimaja, valmis, vajab san. remonti, dušš, ahjuküte, köök, eraldi sissepääs, sissepääs tänavalt, vesi, elekter, parkimine tasuta, kamin, tsentraalne vesi, teed heas seisukorras, linnas

Kontakt:

natalia@diamondestate.ee

Lisainfo

 KIIRE!!!
Hindamisakt 410 000 €

Äri-administratiivhoone-elamuga, elamu-ärihoonega ja elamuga hoonestatud kinnisasi.
Ärimaa 80%, Elamumaa 20%, Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Laatsareti tn // Riia mnt
Paiknemine: Pärnu maakond, Pärnu linn, Kesklinna linnaosa, Laat- sareti tn ja Riia mnt ristmiku naabruses, Pärnu vanalin- nast ca 400 m ida suunas ning ca 2,5 km kaugusel Pärnu rannast.
Piirkonna hoonestus ja lähim haridus-ja õppe- asutud ning kauplus: lähiümbruses paiknevad eramud ning väiksemat kor- terelamud ja ärihooned. Kool ja lasteaed ca 200 m raa- diuses ning kauplus ca 500 m kaugusel.
Piirkonna haljastus: kõrghaljastusega, naabruses O. Siinmaa park.
Kaugus lähimast ühis- transpordipeatusest: ca 200 m kaugusel.
Juurdepääs:juurepääs Laatsareti tn ja Riia mnt kaudu, maantee kaardirakenduse andmetel on tegemist kohaliku teega ja põhitänavaga.
Mürafoon ja õhusaaste tase: keskmisest kõrgem, kinnisasi piirneb ühest küljest põhi- tänavaga ning ühest küljest kohaliku teega.
Kirjeldus: krunt on suhteliselt korrapärase ja kompaktse kujuga, piirneb ühest küljest Laatsareti tn-ga, ühest küljest Riia mnt-ga ja kahest küljest hoonestatud kinnistutega, kõrghaljastusega.
Krundil paiknevad ehiti- sed: äri-administratiivhoone-elamu, elamu-ärihoone ja ela- mu.
Kitsendused: sideehitise kaitsevöönd, elektripaigaldise kaitsevöönd ja uuringuala (geoloogiline).
Tegemist on tavapäraste tehnosüsteemide kitsendus- tega ja uuringualaga, kitsendused ei mõjuta hindamis- käiku ega vara turuväärtust, kuna ei takista vara sihipä- rast kasutust
Detailplaneeringu / ehi- tusõiguse / üldplaneerin- gu kommentaarid
Menetluses olevad detailplaneeringud teadaolevalt puuduvad.
Pärnu linna üldplaneeringu maakasutusplaani kohaselt paikneb hinnatav vara väikeelamute alal.
Juhtotstarbe kohane hoonestus: lisaks pereelamu maa- alal lubatule ka ridaelamud ja väikesed korterelamud.
Ehitise nimetus:
1. Äri-administratiivhoone-elamu:
Ehitisregistri kood: 103042386
Hoovis osas osaliselt 1-korruseline ning tänava poolne külg ja osaliselt hoovis 2-korruseline
Ehitusalune pind : 508 m2.Hoone SNP: 657,1 m2.
Hoone esimesel korrusel paiknevad tööruumid, elamuosa, erineva suurusega kabinetid-toad. Teisel korrusel paiknevad erineva suurusega kabinetid- toad ning sanitaarruumid.
Hoone seisukord: hoone seisukord rahuldav, fas- saadid ja katus aastatid tagasi uuendatud, otsene inves- teeringute vajadus puudub.
2. Elamu-ärihoone:
Ehitisregistri kood :103042387
Korruselisus: 1+katusekorrus
Ehitusalune pind :175 m2.Hoone SNP: 141,9 m2
Esimesel korrusel paiknevad erineva suurusega ruumid.
3. Elamu .Ehitisregistri kood: 103042388
Korruselisus:1+katusekorrus,
Ehitusalune pind: 93 m2. Hoone SNP:75,7 m2
Tugevused:
paiknemine Pärnu linna kinnisvaraturul mõõdukalt hinnatud piirkonnas (vana- linn ca 1 km kaugusel, Pärnu rand ca 2,5 km kaugusel);
piirnemine peatänavaga, hea leitavus ja juurdepääs;
krundil paikneb mitu hoonet ja äri- administratiivhoone-elamu koosneb mitmest osast (hoovis kaks 1- korruselist hooneosa, lisaks 2- korruseline osa, millele eraldi sissepää- sud hoovist ja tänavalt), võimalus etapi- liselt rekonstrueerida ja võõrandada;
hoonestuse kasutuskõlblik seisukord;
tehnosüsteemide olemasolu;
kõrghaljastusega krunt.

Pildid

Get in touch